Την τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς

Την τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς
30 Δεκεμβρίου, 2009

Την τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς

πραγματοποίησε την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2009 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Ένωσης Δήμων Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) Ν. Πέλλας, ύστερα από πρόσκληση και υπό την προεδρία του Δημάρχου Εξαπλατάνου, Σταύρου Τουφεγγόπουλου και ασχολήθηκε με τα παρακάτω κυριότερα θέματα:
Αρχικά, ψήφισε τον προϋπολογισμό της Τ.Ε.Δ.Κ. για το οικονομικό έτος 2010 ο οποίος παρουσιάζει την εξής εικόνα:
ΕΣΟΔΑ 627.888,42 €
ΕΞΟΔΑ 623.030,96 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 4.857,46 €
Στη συνέχεια αποφάσισε τη συμμετοχή των εκπροσώπων της στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) που συγκαλείται στην Αθήνα από τον Πρόεδρό της και Δήμαρχο Αθηναίων κ. Νικήτα Κακλαμάνη. Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκινούν το πρωί της Δευτέρας 18 Ιανουαρίου και λήγουν το απόγευμα της Τετάρτης 20 Ιανουαρίου 2010.
Το κυρίαρχο ζήτημα που θα απασχολήσει και θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των συνέδρων και των παρατηρητών είναι η διοικητική μεταρρύθμιση. Επίσης, θα συζητηθούν σε θεματικούς κύκλους κι άλλοι σημαντικοί τομείς για την αυτοδιοίκηση, όπως: τα θεσμικά, τα οικονομικά, το περιβάλλον, η κοινωνική πολιτική κ.α..
Ακόμη το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την προσαρμογή της Αμιγούς Επιχείρησης Ανάπτυξης Πληροφόρησης της Τ.Ε.Δ.Κ. στις διατάξεις του Κώδικα Δήμων Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ.) Ν. 3463/2006 και τη μετατροπή της σε Αμιγή Κοινωφελή Επιχείρηση της Τ.Ε.Δ.Κ. ενώ παράλληλα το Διαδημοτικό Ραδιόφωνο θα λειτουργεί και θα εκπέμπει πλέον διαδικτυακά.
Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή ευχών για καλή, ειρηνική κι εποικοδομητική χρονιά για όλον τον κόσμο.

Σχόλια