Θεοδώρα Τζάκρη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης: «Βάλτε το φράγμα του Αλμωπαίου στο Ταμείο Ανάκαμψης»

Θεοδώρα Τζάκρη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης: «Βάλτε το φράγμα του Αλμωπαίου στο Ταμείο Ανάκαμψης»
22 Ιανουαρίου, 2021

Θεοδώρα Τζάκρη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης: «Βάλτε το φράγμα του Αλμωπαίου στο Ταμείο Ανάκαμψης»

Κατά τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησής της με θέμα «Κατασκευή του φράγματος
Αλμωπαίου (Καλής)», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου, η Βουλευτής
κ. Θεοδώρα Τζάκρη, σημείωσε αρχικά τη μεγάλη σημασία που έχει για το Νομό
Πέλλας η κατασκευή του φράγματος Αλμωπαίου που θα εξυπηρετήσει αφενός την
ορθολογική διαχείριση του υδατικού δυναμικού της περιοχής στηρίζοντας όλη τη
διαδικασία της αγροτικής παραγωγής της περιοχής αφετέρου στην αντιπλημμυρική
της θωράκιση. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ιστορικό του έργου, που
χρονολογείται από το 1990 καθώς και στις καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί με
αποτέλεσμα να παρατείνεται η έναρξη κατασκευής ενός τόσο σημαντικού από
οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη έργου.

Ζήτησε κατά συνέπεια, από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
να την ενημερώσει για τους λόγους καθυστέρησης ολοκλήρωσης μιας τελευταίας
επουδιώδους μελέτης που αφορά στην κατασκευή ενός δασικού δρόμου 100
μέτρων και της δημοπράτησης του έργου και επίσης για τις προθέσεις του
Υπουργείου για την ένταξή του στο Ταμείο Ανάκαμψης για τη γεωργία.
Από την πλευρά του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λιβανός
αναγνώρισε τη μεγάλη σημασία του έργου για την περιοχή της Πέλλας,
επιβεβαιώνοντας την πολιτική βούληση να «προχωρήσει» το έργο μόλις
ολοκληρωθεί και αυτή η επουσιώδης μελέτη και μάλιστα διατύπωσε την
πρόθεσή του να το εντάξει για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης για τη
Γεωργία.

Η κ. Τζάκρη κλείνοντας, σημείωσε ότι παρά το γεγονός ότι δεν δικαιολογείται αυτή η
καθυστέρηση για την ολοκλήρωση μιας μελέτης για τη διάνοιξη ενός μικρού δασικού
δρόμου, ωστόσο «κράτησε» την πρόθεση Υπουργείου να ολοκληρώσει το έργο και να το εντάξει για χρηματοδότηση στον κατάλογο των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Σχόλια