ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
29 Μαΐου, 2009

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Τη φετινή σχολική χρονιά 2008-09 συμπληρώθηκαν δέκα έτη συνεργασίας του Σταθμού Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Έδεσσας με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πέλλας. Στη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, ο Διευθυντής του Σταθμού Αιμοδοσίας κ. Σταύρος Νούσης και οι συνεργάτες του, εφάρμοσαν ένα ενημερωτικό πρόγραμμα με ομάδες μαθητών/τριών των Λυκείων και των σχολικών μονάδων Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Έδεσσας, της Σκύδρας, της Αριδαίας και του Εξαπλατάνου. Το ενημερωτικό αυτό πρόγραμμα που έχει τον τίτλο: "Εθελοντική Αιμοδοσία και Ιογενείς Λοιμώξεις που έχουν δυνατότητα μετάδοσης μέσω του αίματος", πραγματοποιείται με την άδεια του Υπουργείου Παιδείας - Θρησκευμάτων και τη σύμφωνη γνώμη των σχολικών κοινοτήτων.
Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
• Η ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία
• Η εξοικείωση των μαθητών με το Σταθμό Αιμοδοσίας
• Η πρόληψη των νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω του αίματος
Πέραν των στόχων αυτών, ένα σημαντικό αποτέλεσμα του ενημερωτικού προγράμματος είναι ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τριακόσιοι ογδόντα τέσσερις (384) μαθητές/τριες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, έχουν γίνει αιμοδότες.
Η εφαρμογή του προγράμματος αυτού θα συνεχιστεί και το επόμενο σχολικό έτος..

Έδεσσα 28/5/2009

Ο Διευθυντής Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Πέλλας

ΤΣΥ

Νικόλαος Μαρινόπουλος

Σχόλια