Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γιαννιτσών

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γιαννιτσών
11 Ιουλίου, 2009

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γιαννιτσών

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου θα συνεδριάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο Γιαννιτσών για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και θα ξεκινήσει στις 19:00.

Τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:
1.Έγκριση Β΄ σταδίου της μελέτης του Γ.Π.Σ. του Δήμου Γιαννιτσών.
2.Ονοματοθεσία οδών πόλεως Γιαννιτσών.
3.Αποδοχή εκτέλεσης έργων από την Νομαρχιακή Αυ/τση Πέλλας..
4.Επικαιροποίηση της αρ. 86/2009 μελέτης του έργου: Κατασκευή της οδού Οδυσσέα 5.Ελύτη, πρ/σμού: 296.498,88 €.
6.Έγκριση ή μη ΑΠΕ.
7.Χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών στο διαδίκτυο.
8.Επιβολή προστίμων για παράνομες διαφημίσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 .
9.Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου σε διάφορες περιοχές του Δήμου Γιαννιτσών.
10.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος
11.Αιτήσεις – διάφορα έγγραφα.

Σχόλια