Ομιλία Λάκη Βασιλειάδη, με τίτλο: «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης» (VIDEO)

Ομιλία Λάκη Βασιλειάδη, με τίτλο: «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης» (VIDEO)
22 Ιουλίου, 2020

Ομιλία Λάκη Βασιλειάδη, με τίτλο: «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης» (VIDEO)

«Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε,
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρνει σήμερα προς ψήφιση ένα ακόμα σχέδιο νόμου που
στοχεύει στην μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ένα καθαρότερο, «πράσινο» μοντέλο,
αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες στην ώρα τους και όχι με καθυστέρηση δεκαετιών, όπως εκ του
αποτελέσματος παρατηρούμε ότι συνέβη στο παρελθόν.
Παγκοσμίως, αλλά ειδικότερα στην Ευρώπη, η ηλεκτροκίνηση ωριμάζει, παίρνοντας με γρήγορους
ρυθμούς κυρίαρχη θέση στην ατομική, την επαγγελματική και τη μαζική μεταφορά, εντός και εκτός
πόλης. Η εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής, θα επιτρέψει την εξοικονόμηση ενέργειας, την απεξάρτηση
από τα ορυκτά καύσιμα, και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, σε καθαρότερες πόλεις.
Με το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου, η Κυβέρνηση φιλοδοξεί να ρυθμίσει την αναδυόμενη αυτή
αγορά. Και εδώ βρίσκεται ο πυρήνας της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας προς την οικονομία: «να
ρυθμίσει» και όχι να ελέγξει. Η φιλοσοφία του σχεδίου νόμου είναι να θέσει το πλαίσιο εκείνο μέσα στο
οποίο θα αναπτυχθεί η αγορά ελεύθερα, μέσω υγιούς ανταγωνισμού και συνεργασίας δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα. Θέτοντας κανόνες που θα περιορίσουν τυχόν πειρασμούς για αισχροκέρδεια,
προστατεύοντας κοινωνικές ομάδες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας
και της Αρκαδίας που επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση, ή οι κάτοικοι των νησιών, και
ταυτόχρονα επιτρέποντας την ανάδειξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών καινοτομίας.
Τρεις είναι κατά τη γνώμη μου οι στόχοι του Σχεδίου Νόμου:
Ο Πρώτος Στόχος δεν μπορεί να είναι άλλος από τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών.
Απλοποιείται η διαδικασία εγκατάστασης σταθμών και σημείων φόρτισης σε δημόσιες και ιδιωτικές
εγκαταστάσεις, και ορίζεται σχετικό ποσοστό επί των θέσεων στάθμευσης, υποχρεωτικό για νέα και
υφιστάμενα κτήρια.
Οι Δήμοι αποκτούν σημαντικό ρόλο, καθώς καλούνται να εκπονήσουν Σχέδιο Φόρτισης
Ηλεκτρικών Οχημάτων και είναι αυτοί που θα τρέξουν τους διαγωνισμούς για την εγκατάσταση και
λειτουργία των σταθμών φόρτισης. Πολύ σωστά οι τοπικές κοινωνίες μπαίνουν στο κάδρο του
σχεδιασμού. Ο Δήμος είναι αυτός που γνωρίζει καλύτερα τις ιδιαιτερότητες της κάθε πόλης ή κοινότητας,
και όχι το Υπουργείο ή όποια άλλη κεντρική υπηρεσία. Κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα τις ανάγκες της
Έδεσσας ή των Γιαννιτσών, από τους ίδιους τους δημότες.
Δεύτερος Στόχος του Σχεδίου Νόμου είναι να δημιουργήσει τα απαραίτητα κίνητρα για την αγορά
και τη χρήση της νέας αυτής τεχνολογίας.
Το για την ώρα υψηλό κόστος απόκτησης των οχημάτων αυτών, περιορίζεται με δράσεις
επιδότησης όπως το «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ». Από 1η Ιανουαρίου 2021 και για δύο χρόνια
προβλέπεται δωρεάν στάθμευση για τα ηλεκτρικά οχήματα, είτε εκεί όπου προβλέπεται τέλος
στάθμευσης, είτε σε υπό παραχώρηση δημοτικούς χώρους στάθμευσης. Χορηγείται έκπτωση για την
αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων, αλλά και για τις δαπάνες για την εγκατάσταση
δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα κινήτρου σε ιδιώτες
και επιχειρήσεις με άμεσο όφελος δημόσιου χαρακτήρα.
Για τις επιχειρήσεις, προβλέπονται φορολογικά κίνητρα, όπως οι αυξημένοι συντελεστές
απόσβεσης παγίων, ή οι απαλλαγές αγοράς οχήματος και εξόδων φόρτισης.
Όσον αφορά στις κρατικές προμήθειες, ενσωματώνεται η ευρωπαϊκή οδηγία 1161 του 2019, η
οποία προβλέπει την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών
για το δημόσιο τομέα. Καθορίζεται επίσης το πλαίσιο για την προμήθεια ελάχιστου ποσοστού οχημάτων
επί του στόλου από φορείς του Δημοσίου.
Δίνονται λοιπόν κίνητρα όχι μόνο για την αγορά των οχημάτων αυτών από ιδιώτες, αλλά και για τη
χρήση τους ως επαγγελματικά, ΤΑΞΙ, μέσα μαζικής μεταφοράς, κρατικά οχήματα κ.α. Και εδώ, κ.
Υπουργέ, νομίζω πως υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο κινήτρων, ειδικότερα σε κοινωνικές ομάδες στις
οποίες το όχημα αποτελεί εργαλείο καθημερινής χρήσης, όπως για παράδειγμα οι τρίτεκνες και οι
πολύτεκνες οικογένειες.
Τρίτος Στόχος του Σχεδίου Νόμου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η ανάπτυξη της
επιχειρηματικής δραστηριότητας γύρω από την ηλεκτροκίνηση.
Υιοθετείται το μοντέλο του υγιούς ανταγωνισμού της αγοράς για την ανάπτυξη των υποδομών
επαναφόρτισης και την παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης. Το Υπουργείο παρεμβαίνει μόνον εκεί όπου
χρειάζεται να εξασφαλιστεί η ασφαλής και περιβαλλοντικά ορθή δραστηριότητα και να προστατευτούν τα
εργασιακά δικαιώματα. Έτσι, θέτει κανόνες για την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία των υποδομών
επαναφόρτισης, για την πιστοποίηση του εξειδικευμένου προσωπικού, και για τη διαχείριση των
μπαταριών.
Τέλος, ευνοείται η εγκατάσταση μονάδων παραγωγής εξαρτημάτων και άλλων ειδών που
σχετίζονται με τα ηλεκτρικά οχήματα, ιδίως στις περιοχές της απολιγνιτοποίησης, όπως προείπα.
Κλείνοντας κ. Πρόεδρε,
Κατά την άποψή μου το Σχέδιο Νόμου αυτό έρχεται τη σωστή στιγμή για την αξιοποίηση μιας
τεχνολογίας που αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια. Ρυθμίζει δίκαια και με κοινωνικό
πρόσημο την αγορά και δίνει στο κράτος τον εποπτικό ρόλο που οφείλει να έχει.
Καλώ το σώμα να το υπερψηφίσει.
Σας ευχαριστώ.»

 

Σχόλια