Ο Λάκης Βασιλειάδης εισηγητής στο νομοσχέδιο για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες

Ο Λάκης Βασιλειάδης εισηγητής στο νομοσχέδιο για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε  προϊόντα και υπηρεσίες
17 Νοεμβρίου, 2022

Ο Λάκης Βασιλειάδης εισηγητής στο νομοσχέδιο για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες

Ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασιλειάδης ήταν εισηγητής της πλειοψηφίας
στη συζήτηση στη Βουλή για το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ενέργειας με το οποίο
ενσωματώνεται στο Εθνικό Δίκαιο η ευρωπαϊκή Οδηγία 882 αναφορικά με την προσβασιμότητα των
ατόμων με αναπηρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες.
Μερικά προϊόντα και υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου είναι
συστήματα πληροφορικής γενικής χρήσης, τερματικά πληρωμών, αυτόματες ταμειακές μηχανές,
μηχανήματα έκδοσης ή ελέγχου εισιτηρίων, διαδραστικά τερματικά αυτοεξυπηρέτησης που παρέχουν
πληροφορίες, τερματικός εξοπλισμός καταναλωτών, συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων,
υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσίες που παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες
οπτικοακουστικών μέσων, υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών, τραπεζικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικά βιβλία
και υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου.
Ο Λάκης Βασιλειάδης ανέφερε πως «με τις προβλέψεις αυτές, εξαλείφονται ουσιαστικά εμπόδια
στη χρήση βασικών προϊόντων & υπηρεσιών από Άτομα με Αναπηρίες ή λειτουργικούς περιορισμούς
και διευκολύνεται η διακίνησή τους ενιαία μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα
ακόμα βήμα προς την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, που τους
οφείλουμε».

Σχόλια