Κατάσταση πληρωμής «Προγράμματος Απειλούμενων με εγκατάλειψη Φυλών Αγροτικών Ζώων»

Κατάσταση πληρωμής «Προγράμματος Απειλούμενων με εγκατάλειψη Φυλών Αγροτικών Ζώων»
8 Αυγούστου, 2008

Κατάσταση πληρωμής «Προγράμματος Απειλούμενων με εγκατάλειψη Φυλών Αγροτικών Ζώων»

Από τη Διεύθυνση Γεωργίας Έδεσσας ανακοινώνεται ότι σήμερα στις 08-08-2008, ημέρα Παρασκευή, έγινε ανάρτηση νέας κατάστασης πληρωμής που αφορά το δεύτερο έτος δέσμευσης δικαιούχων του «Προγράμματος Απειλούμενων με Εγκατάλειψη Φυλών Αγροτικών Ζώων» που είναι ενταγμένοι για την πενταετία 2006-2010. (Αφορά του δήμους Έδεσσας, Σκύδρας, Μενηίδας, Βεγορίτιδας, Αριδαίας και Εξαπλατάνου.) Οι ενδιαφερόμενοι δύναται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραπάνω ημερομηνία, να υποβάλλουν ένσταση. Οι εν λόγω ενστάσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση Γεωργίας Έδεσσας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται και το ανάλογο έντυπο.

Σχόλια