Επιθεώρηση από το Νομάρχη Πέλλας

Επιθεώρηση από το Νομάρχη Πέλλας
28 Απριλίου, 2009

Επιθεώρηση από το Νομάρχη Πέλλας

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ – ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ

Το έργο της συντήρησης της επαρχιακής οδού Εξαπλατάνου-Ίδας-Φούστανης, με το οποίο ικανοποιείται ένα βασικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής, επισκέφθηκε ο Νομάρχης Πέλλας, Μιχάλης Καραμάνης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και είναι συνολικού προϋπολογισμού 610.000 Ευρώ. Ο Νομάρχης μετά την ενημέρωσή του από τον ανάδοχο του έργου και τους υπηρεσιακούς παράγοντες για την πορεία των εργασιών, ζήτησε να ολοκληρωθεί το έργο το συντομότερο δυνατόν.

Σχόλια