«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
28 Ιουνίου, 2010

«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Η Διεύθυνση Γεωργίας Έδεσσας ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι δημοσιοποιεί τα πορίσματα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για τις Β', Γ' και Δ' περιόδους υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στο χώρο αναρτήσεων της έδρας της Διεύθυνσης Γεωργίας Έδεσσας, και στα Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 19 της Κ.Υ.Α. 704/2008. 
Πληροφορίες:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ : ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 582 00
Πληροφορίες : Γ. Γκάτσης
Τηλέφωνο : 2381037299

Σχόλια