Εγγραφή παιδιών ΗΛΙΚΙΑΣ 6-12 ετών για κατασκηνώσεις

Εγγραφή παιδιών ΗΛΙΚΙΑΣ 6-12 ετών για κατασκηνώσεις
30 Ιουνίου, 2009

Εγγραφή παιδιών ΗΛΙΚΙΑΣ 6-12 ετών για κατασκηνώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Από τη Δ/νση Υγείας Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτ/σης Πέλλας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ
ότι για την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2009, θα φιλοξενηθούν -30- παιδιά
(αγόρια και κορίτσια) ηλικίας 6-12 ετών
στις κατασκηνώσεις Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής

Κατασκηνωτική περίοδος: 09.08.2009 έως και 23.08.2009

Οι εγγραφές θα γίνονται στη Δ/νση Υγείας Πρόνοιας στην Έδεσσα (Διοικητήριο) στο γραφείο - 7 – από τις 03-07-2009.
Πληροφορίες: Τηλ. 2381037208

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν:
1.Βιβλιάρια υγείας όλων των μελών της οικογένειας.
2.Βιβλιάρια εμβολίων των παιδιών.
3.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος, τελευταίου έτους από την εφορία ή
υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. όταν δεν υποβάλει φορολογική
δήλωση.

ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΗΣ Ν.Α.ΠΕΛΛΑΣ

Σχόλια