ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
4 Ιουνίου, 2010

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Την Τετάρτη 9 Ιουνίου και ώρα 20:00 πρόκειται να συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγάλου Αλεξάνδρου στους Γαλατάδες με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010. 2. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής έργων. 3. Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα έργων. 4. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 43.714,10 ευρώ για αρδευτικό έργο
Δ.Δ. Γαλατάδων. 5. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 30.000 ευρώ για την εκτέλεση του έργου Κατασκευή-Ανακατασκευή χλοοταπήτων αθλητικών εγκαταστάσεων – εξοπλισμός με χλοοκοπτικά μηχανήματα. 6. Έγκριση απολογισμών σχολικών επιτροπών του Δήμου. 7. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε επιμορφωτικό σεμινάριο. 8. Αιτήσεις δημοτών – Διάφορα θέματα.

Σχόλια