Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ταυτοποίηση των κατόχων καρτοκινητών

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ταυτοποίηση των κατόχων καρτοκινητών
24 Ιουνίου, 2009

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ταυτοποίηση των κατόχων καρτοκινητών

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο που ορίζει την ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Βάσει των όσων ορίζει το νομοσχέδιο, οι κάτοχοι καρτοκινητών τηλεφώνων (υπολογίζονται σε 13,5 εκατ.) υποχρεούνται έως τις 30 Ιουνίου του 2010 να δηλώσουν τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς τους και τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ). Σε αντίθετη περίπτωση, ύστερα από έναν μήνα (10 Ιουλίου του 2010), οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας υποχρεούνται να απενεργοποιήσουν το καρτοκινητό τηλέφωνο. Επίσης, οι κάτοχοι καρτοκινητών υποχρεούνται να ενημερώνουν τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σε περίπτωση απώλειας του κινητού ή της κάρτας SΙΜ ή ακόμη και στις περιπτώσεις που δίνουν το τηλέφωνο σε τρίτο χρήστη.

Σχόλια