Καταβολή πολυτεκνικών επιδομάτων

Καταβολή πολυτεκνικών επιδομάτων
5 Ιουνίου, 2009

Καταβολή πολυτεκνικών επιδομάτων

Από σήμερα, Παρασκευή, και έως τις 16 Ιουνίου, θα καταβληθούν από τον ΟΓΑ σε 427.466 οικογένειες τα πολυτεκνικά επιδόματα (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα, πολυτεκνικό επίδομα τρίτεκνης οικογένειας, ισόβιες συντάξεις και εφάπαξ παροχή 2.000 ευρώ), του γ' διμήνου 2009.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, στα παραπάνω οικογενειακά πολυτεκνικά επιδόματα, έχει χορηγηθεί αύξηση 2% από 01/01/2009.
Η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται σε 132.419.970,40 ευρώ.
Τα επιδόματα έχουν ως εξής:
-Εφάπαξ Παροχή: 2.000 ευρώ
-Επίδομα τρίτου παιδιού: 174,28 ευρώ
- Πολυτεκνικό Επίδομα 43,55 ευρώ (για κάθε παιδί κάτω των 23 ετών) -Πολυτεκνικό Επίδομα τρίτεκνης οικογένειας 43,55 ευρώ (για κάθε παιδί κάτω των 23 ετών) -Ισόβιες συντάξεις: 100,24 ευρώ
Για τα παραπάνω επιδόματα δεν παρακρατείται φόρος από 1/1/2007.Αξίζει να σημειωθεί ότι το κατώτερο ποσό που καταβάλλεται ως πολυτεκνικό επίδομα στην πολύτεκνη μητέρα, καθώς και στην τρίτεκνη μητέρα, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό 100,24 ευρώ.

Σχόλια