Η κυβέρνηση του λήθαργου αρχίζει να δίνει τα οικογενειακά επιδόματα

Η κυβέρνηση του λήθαργου αρχίζει να δίνει τα οικογενειακά επιδόματα
31 Μαΐου, 2010

Η κυβέρνηση του λήθαργου αρχίζει να δίνει τα οικογενειακά επιδόματα

Την έναρξη καταβολής των οικογενειακών επιδομάτων έτους 2010 ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ, ως εξής:
Tην 1η Ιουνίου 2010 για δικαιούχους με τρία ή περισσότερα παιδιά
Την 1η Ιουλίου 2010 για τους δικαιούχους με δύο παιδιά
Την 1η Σεπτεμβρίου 2010 για τους δικαιούχους με ένα παιδί

Σχόλια