Τζάκρη: Ερώτηση στη Βουλή για την εφαρμογή του Νέου Ορισμού για τους βοσκοτόπους

Τζάκρη: Ερώτηση στη Βουλή για την εφαρμογή του Νέου Ορισμού για τους βοσκοτόπους
Σεπτέμβριος 8th, 2020

Τζάκρη: Ερώτηση στη Βουλή για την εφαρμογή του Νέου Ορισμού για τους βοσκοτόπους

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, μαζί με 28
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, συνυπέγραψε η βουλευτής Πέλλας με τον ΣΥΡΙΖΑ κ.
Θεοδώρα Τζάκρη, με την οποία ο Υπουργός ερωτάται σχετικά με την εφαρμογή του
Νέου Ορισμού για τους βοσκοτόπους σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού
2017/2393 (Κανονισμό omnibus).
Με τον Κανονισμό omnibus διευρύνθηκε ο ορισμός για τους βοσκοτόπους, με
αποτέλεσμα εκτάσεις όπως τα θαμνολίβαδα και τα δασολίβαδα που παραδοσιακά
αποτελούν τους βοσκοτόπους στη χώρα μας και μέχρι σήμερα δεν ήταν επιλέξιμες
ενωσιακών ενισχύσεων γίνονται πλέον επιλέξιμες.
Μια τέτοια εξέλιξη μεταξύ άλλων θα οδηγήσει σε αύξηση των επιλέξιμων
βοσκήσιμων εκτάσεων, θα συμβάλει στην μείωση της υψηλής ανά εκτάριο ενίσχυσης
που εμφανίζει η χώρα μας «κινδυνεύοντας» συνεχώς από μειώσεις στον εθνικό
φάκελο της ΚΑΠ καθώς και στην αντικειμενική και δικαιότερη κατανομή των
ενισχύσεων στην κτηνοτροφία με την απεμπλοκή από στρεβλώσεις που οφείλονται
στην εφαρμοζόμενη σήμερα «τεχνική λύση».
Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία ενημέρωση σχετικά με τις απαραίτητες
ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε σύμφωνα με το νέο ορισμό
να ενσωματωθούν στο ΟΣΔΕ πλέον των 8 εκατομμυρίων στρεμμάτων επιλέξιμων
βοσκοτόπων,
ο κ. Υπουργός ερωτάται σχετικά:
1. με τις ενέργειες του Υπουργείου ώστε το συντομότερο δυνατόν ο νέος ορισμός για
τους βοσκοτόπους με την κατάλληλη επικαιροποίηση του υποβάθρου του ΟΣΔΕ να
οδηγήσει στην αύξηση των βοσκήσιμων εκτάσεων και να περιοριστεί η απειλή
οποιασδήποτε σύγκλισης των ενισχύσεων (μερικής ή πλήρους), απειλή που αν
παραμείνει θα μειώνει συνεχώς τις ενισχύσεις της ΚΑΠ προς τους Έλληνες αγρότες
και
2. για το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης στο υπόβαθρο του
ΟΠΕΚΕΠΕ των αλλαγών αιτία της διεύρυνσης του ορισμού;

Σχόλια