Σπήλιος Λιβανός: Εξάμηνη παράταση προθεσμίας υποβολής των πρώτων αιτήσεων πληρωμής για την ενίσχυση των Ελλήνων παραγωγών από το Υπομέτρο 5.1 του Π.Α.Α. 2014-2020

Σπήλιος Λιβανός: Εξάμηνη παράταση προθεσμίας υποβολής των πρώτων αιτήσεων πληρωμής για την ενίσχυση των Ελλήνων παραγωγών από το  Υπομέτρο 5.1 του Π.Α.Α. 2014-2020
15 Ιανουαρίου, 2021

Σπήλιος Λιβανός: Εξάμηνη παράταση προθεσμίας υποβολής των πρώτων αιτήσεων πληρωμής για την ενίσχυση των Ελλήνων παραγωγών από το Υπομέτρο 5.1 του Π.Α.Α. 2014-2020

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιος Λιβανός αποφάσισε τη
χορήγηση εξάμηνης (6 μήνες) παράτασης στην προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για
το Υπομέτρο 5.1 έως και την 15 η Ιουλίου 2021, στο πλαίσιο της εφαρμογής του
ολοκληρωμένου σχεδίου που εφαρμόζει το Υπουργείο και με κύριο γνώμονα την
πληρότητα της υποβολής των πρώτων αιτημάτων πληρωμής, τα οποία αντιστοιχούν
στο 20% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των ενταγμένων πράξεων.
Στο ολοκληρωμένο σχέδιο περιλαμβάνονται επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που
σκοπεύουν στην μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων,
δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων, του Π.Α.Α.
2014-2020.

Η παράταση υποβολής των πρώτων αιτήσεων πληρωμής, χορηγείται επί των
εγκεκριμένων πράξεων, όπως αποτυπώνονται στην με αριθ. 74750/16.07.2020
Απόφαση Ένταξης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων.

Ο υπουργός Σπήλιος Λιβανός ανέφερε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα
συνεχίσει να εξετάζει με έντονο ενδιαφέρον τα αιτήματα των παραγωγών και θα
παρεμβαίνει καίρια προκειμένου να αντιμετωπίζει όσα ζητήματα ανακύπτουν,
διασφαλίζοντας ότι όλοι οι πληγέντες παραγωγοί θα τύχουν της ουσιαστικής
συνδρομής της Κυβέρνησης.

Σχόλια