ΕΛΓΑ: Πληρωμές σήμερα και αύριο

ΕΛΓΑ: Πληρωμές σήμερα και αύριο
30 Δεκεμβρίου, 2020

ΕΛΓΑ: Πληρωμές σήμερα και αύριο

Καταβάλλονται, αύριο, Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου Κρατικές Οικονομικές
Ενισχύσεις (Κ.Ο.Ε.) ύψους 4.332.447,15 ευρώ που αφορούν το Πρόγραμμα
Ενισχύσεων «Ετήσιο 2017» σε 4.176 δικαιούχους.

Παρά τη συστηματική προσπάθεια της Διοικήσεως του ΕΛ.Γ.Α. να
καταβληθούν οι αποζημιώσεις του Προγράμματος Κ.Ο.Ε. 2017 εντός του
θέρους, η καθυστέρηση οφείλεται σε δυσλειτουργίες του Υποκαταστήματος
της Λάρισας και στην υπέρβαση του προϋπολογισμού του προγράμματος
κατά 10.000.000 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται από την σημερινή
Κυβέρνηση.

Παράλληλα, συνεχίζεται από τον ΕΛ.Γ.Α. η αποπληρωμή των ζημιών του 2020
καθώς και η αποπληρωμή για τις καταστροφές που σημειώθηκαν από τον
Μεσογειακό κυκλώνα «ΙΑΝΟ» τον Σεπτέμβριο του 2020, με καταβολή
αποζημιώσεων σήμερα,Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου, ύψους 4.611.969,98 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, η εκκαθάριση των υποχρεώσεων του ΕΛ.Γ.Α., ως προς τις
αποζημιώσεις του «ΙΑΝΟΥ» θα συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό, με στόχο την
ολοκλήρωση της υποβολής των πορισμάτων και της επεξεργασίας τους από
τα πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού. Το έργο εκτιμήσεων και
πληρωμής αποζημιώσεων προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός τετραμήνου
και μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021.

Σχόλια